Užitočné
informácie

Stránkové hodiny:

PO 08:00-12:00 13:00-15:30
UT nestránkový deň
ST 08:00-12:00 13:00-17:00
ŠT nestránkový deň
PI 08:00-13:00

Aktuality

Oznam o hrobových miestach

OZNAM

VYZÝVAME  NÁJOMCOV  HROBOVÝCH  MIEST  NA  MIESTNOM  CINTORÍNE  V POĽOVE,  ABY  DO  30.06.2017  SA POSTARALI  O  SVOJE  HROBOVÉ  MIESTO  A OKOLIE  HROBU,  AKO  IM  TO VYPLÝVA Z  NÁJOMNEJ  ZMLUVY.   HLAVNE  POKOSENIE   VYSOKEJ  TRÁVY, ODSTRÁNENIE  ZVÄDNUTÝCH  KVETOV,  ROZBITÉ  KAHANCE  A  INÉ.

AK SA TAK NESTANE, MČ UROBÍ POTREBNÉ OPARENIA  NA  NÁKLADY  NÁJOMCU.

ZÁROVEŇ  UPOZORŇUJEME  OBČANOV,  ŽE  STAROSTLIVOSŤ  O HROBOVÉ MIESTA  A  OKOLIE HROBU  JE  POVINNOSŤOU  NÁJOMCU  A  NIE  MESTSKEJ  ČASTI.

Zoznam aktualít