Aktuality

Upratanie cintorína - oznam

Žiadame občanov, ktorí majú hroby na cintoríne, aby si išli popratať hroby z dôvodu silného vetra, ktorý rozhádzal sviečky a vence, nakoľko mestská časť bude robiť údržbu cintorína - kosenie.  Ďakujeme.

Zoznam aktualít