Poriadok a čistota rok 2019

Systém celoročného upratovania je rovnaký ako v roku v minulom roku. Je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní veľkokapacitných kontajnerov na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch. V mestskej časti bude umiestnený určený počet veľkokapacitných kontajnerov. V priebehu roka budú kontajnery v mestskej časti rozmiestnené a stiahnuté spolu 10krát Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti l celý týždeň. Je potrebné aby mestská časť určila stanovištia veľkokapacitných kontajnerov na dané termíny a daný počet veľkokapacitných kontajnerov.

Počet veľkokapacitných kontajnerov v MČ: 1 ks

Deň dodania a stiahnutia veľkokapacitných kontajnerov: štvrtok

Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov (od-do):

1.) 7.3. – 14.3.          6.)  1.8. –  8.8.

2.) 4.4. – 11.4.          7.)  29.8. –  5.9.

3.) 9.5. – 16.5.          8.)  26.9. – 3.10.

4.)  6.6. – 13.6.         9.)  24.10. – 31.10.

5.)  4.7. – 11.7.         10.) 21.11. – 28.11.