Klub dôchodcov

POZVÁNKA

Senior klub Poľov pozýva svojich členov

na posedenia pri káve, ktoré sa budú konať v stredu

so začiatkom o 15.00 hod.

Prvé stretnutie bude v stredu,

t.j. 27.11. 2019 v miestnosti, ktorú nám poskytol  Miestny úrad.