Užitočné
informácie

Stránkové hodiny:

PO 08:00-12:00 13:00-15:30
UT nestránkový deň
ST 08:00-12:00 13:00-17:00
ŠT nestránkový deň
PI 08:00-13:00

Komisie pri MZ

Komisia na ochranu verejného záujmu a prešetrovania sťažností na orgány samosprávy

Ing. Múdry Stanislav – predseda
Čonka Lukáš – člen
Mgr. Gurbáľová Lucia – člen
Lacko Roland – člen
Ing. Výrostko Marek – člen

Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských aktivít
Lacko Roland – predseda
Ing. Múdry Stanislav – člen
Čonka Lukáš – člen
Mgr. Gurbáľová Lucia – člen
Ing. Výrostko Marek – člen
Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie

Ing. Múdry Stanislav – predseda
Čonka Lukáš – člen
Mgr. Gurbáľová Lucia – člen
Lacko Roland – člen
Ing. Výrostko Marek – člen

Komisia pre Kultúru, vzdelávanie a sociálne služby

Mgr. Gurbáľová Lucia – predseda
Ing. Múdry Stanislav – člen
Čonka Lukáš – člen
Lacko Roland – člen
Ing. Výrostko Marek – člen

Komisia pre mládež, šport a voľný čas

Čonka Lukáš – predseda
Ing. Múdry Stanislav – člen
Mgr. Gurbáľová Lucia – člen
Lacko Roland – člen
Ing. Výrostko Marek – člen

Komisia pre verejný poriadok
Lacko Roland – predseda
Ing. Múdry Stanislav – člen
Čonka Lukáš – člen
Mgr. Gurbáľová Lucia – člen
Ing. Výrostko Marek – člen