Samospráva

Adresa:

Miestny úrad MČ Košice - Poľov
MČ Košice - Poľov
Dolina 2,
040 15 Košice

Telefón: +421 55 684 51 06, +421 55 684 50 15
Fax: +421 55 684 51 06
E-mail: mcpolov@netkosice.sk , starosta@mcpolov.sk , referent1@mcpolov.sk , referent2@mcpolov.sk

Zástupca starostu: Ing. Marek Výrostko