• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Vitajte na stránkach mestskej časti Poľov

Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej mestskej časti,   ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt: zo@eurotrading.sk na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej mestskej časti.Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo