Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Súčasnosť

Mestská časť Košice – Poľov sa nachádza na juhozápade mesta. I keď ide o jeho mestskú časť, Poľov tvorí niekdajšia historicky samostatná obec. I v súčasnosti si zachovala svoj vidiecky charakter a od mestskej panelákovej zástavby je oddelená niekoľkými kilometrami zelených plôch. Kataster Poľova má cez 1217 hektárov, z toho zastavaná časť tvorí niečo cez 165 hektárov. Susedí s mestskými časťami Košice-Šaca, Košice-Šebastovce, Košice-Barca, Košice-Pereš, Košice-Lorinčík a s katastrom obce Malá Ida, ktorá už patrí do okresu Košice-okolie. K 30. 6. 2003 žilo v Poľove 1092 obyvateľov.

Obyvatelia Poľova bývajú v rodinných domoch so záhradami. V celej mestskej časti sa nachádza jediná bytovka so štyrmi bytmi. Od roku 1962 platila v Poľove stavebná uzávierka, čo zapríčinila jeho blízkosť k VSŽ. Až v roku 1991 bola Poľovu udelená výnimka, ktorá platila len pre tunajších obyvateľov. V roku 2000 bola MČ KE-Poľov preradená z kategórie obcí regiónu užšieho ochranného hygienického pásma do kategórie obcí regiónu širšieho ochranného hygienického pásma, čím bolo umožnaná výstavba ďalších rodinných domov a výstavba bytových domov do 4 nadzemných podlaží.

V mestskej časti Košice-Poľov sa nachádza materská škola a základná škola pre ročníky 1 – 4.

Z podnikateľských aktivít sa tu nachádza chov koní a jazdecká škola Stratil a syn a veľkosklad farieb spoločnosti Tradix Slovakia, s.r.o.