Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Úradná tabuľa

Ochrana lesov pred požiarmi v roku...

28.03.2023 1.04 Mb

Verejná vyhláška o oznámení...

23.03.2023 0.05 Mb

VZN č.1/2023 o pravidlách času...

17.03.2023 0.12 Mb

Pozvánka na 3. zasadnutie MZ MČ...

13.03.2023 0.11 Mb
pozvánka

Návrh VZN č.1/2023 o pravidlách...

27.02.2023 0.11 Mb

Výzva na vykonanie...

18.01.2023 0.13 Mb
verejná vyhláška

Plán kontrolnej činnosti...

01.12.2022 0.09 Mb
plán činnosti

Rozhodnutie o umiestnení líniovej...

02.12.2022 0.4 Mb

Informácia pre verejnosť k...

14.11.2022 0.1 Mb

Územný plán zóny Košice,...

14.11.2022 0.94 Mb
oznámenie o strategickom dokumente

Uverejnenie výsledkov volieb

02.11.2022 0.09 Mb

Voľba kontrolóra MČ...

13.10.2022 0.13 Mb

Oznámenie o začatí územného...

12.10.2022 1.26 Mb
verejná vyhláška

Rozhodnutie vydané v zisťovacom...

24.08.2022 0.4 Mb

Oznámenie o začatí stavebného...

15.08.2022 0.15 Mb
oznámenie

Oznámenie o strategickom dokumente...

19.07.2022 0.2 Mb

Rozhodnutie vydané v zisťovacom...

30.06.2022 0.39 Mb

Rozhodnutie vydané v zisťovacom...

28.06.2022 0.35 Mb

Rámec pre boj proti klimaickej...

30.05.2022 8.96 Mb

Oznámenie o strategickom dokumente

30.05.2022 0.2 Mb
oznámenie

Územný plán HSA Košice, Zmeny a...

10.05.2022 0.28 Mb
oznámenie

Oznámenie o strategickom dokumente

10.05.2022 0.2 Mb
oznámenie

Zverejnenie o zámere predaja...

23.03.2022 0.04 Mb
oznam

„Optická trasa Gemerská Poľov...

07.02.2022 0.45 Mb
verejná vyhláška

Informácia pre verejnosť k...

29.11.2021 0.19 Mb

Program hospodárskeho rozvoja a...

29.11.2021 1.32 Mb

Mapovanie výskytu inváznych...

22.11.2021 0.73 Mb

Verejná vyhláška o oznámení...

11.08.2021 0.19 Mb
verejná vyhláška

Výzva na vykonanie výrubu stromov...

27.07.2021 0.07 Mb
výzva

Verejná vyhláška - Oznámenie o...

14.07.2021 1.07 Mb
verejná vyhláška

Oznámenie o vstupe na pozemok

06.07.2021 0.41 Mb
oznámenie VSD, a.s.

Výzva pre vlastníkov lestných...

07.06.2021 0.27 Mb
verejná vyhláška

Vyhlásenie stupňa povodňovej...

18.05.2021 0.49 Mb

Rozhodnutie o začatí...

29.04.2021 0.25 Mb
rozhodnutie

Verejná vyhláška o oznámení...

22.04.2021 0.45 Mb
verejná vyhláška

Verejná vyhláška o oznámení...

22.04.2021 0.48 Mb
verejná vyhláška

Zníženie energetickej...

21.04.2021 2.25 Mb
oznam

Verejná vyhláška o oznámení...

08.03.2021 0.19 Mb
verejná vyhláška

Tlačová správa sčítanie...

22.01.2021 0.1 Mb

SODB 2021 Inzercia

14.01.2021 0.07 Mb

SODB 2021 Leták

14.01.2021 0.08 Mb

SODB 2021 Plagát

14.01.2021 0.2 Mb

Výročná správa za rok 2019

14.01.2021 3.04 Mb

Návrh rozpočtu na rok 2021 -...

04.12.2020 0.3 Mb

Návrh rozpočtu na rok 2021 -...

04.12.2020 0.27 Mb

Výzva na vykonanie výrubu /...

06.11.2020 0.77 Mb
verejná vyhláška

Územný plán...

05.11.2020 2.47 Mb
verejná vyhláška

Územný plán...

29.10.2020 3.85 Mb
oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o nastúpení...

22.10.2020 0.4 Mb
oznámenie

Tlačová správa TASR

21.10.2020 0.39 Mb
oznam

Rozhodnutie k strategickému...

15.10.2020 1.65 Mb
rozhodnutie

Informovanie chovateľov o...

14.10.2020 0.37 Mb
oznam

Tlačová správa SOBD 2021

08.10.2020 0.42 Mb
oznam

Koncepcia rozvoja mesta Košice v...

11.09.2020 0.1 Mb
oznámenie

Koncepcia rozvoja mesta Košice v...

11.09.2020 0.28 Mb
oznámenie

Africký mor ošípaných u...

03.09.2020 0.36 Mb
oznam

Africký mor ošípaných u...

03.09.2020 0.62 Mb
oznam

Príloha č.5 - Rozšírenie...

02.09.2020 0.64 Mb
príloha

Príloha č.5 - Rozšírenie...

02.09.2020 0.64 Mb
príloha

Príloha č.4 - Rozšírenie...

02.09.2020 0.75 Mb
príloha

Príloha č.3 - Rozšírenie...

02.09.2020 0.73 Mb
príloha

Príloha č.2 - Rozšírenie...

02.09.2020 0.78 Mb
príloha

Príloha č.1 - Rozšírenie...

02.09.2020 0.77 Mb
príloha

Rozšírenie optickej siete DELTA...

02.09.2020 0.72 Mb
Realizácia optickej prípojky v katastrálnom území Poľov

Tlačová správa sčítanie...

12.08.2020 0.18 Mb
tlačová správa

Záverečný účet MČ...

13.07.2020 0.25 Mb
záverečný účet

Výzva k pripomienkovaniu zámeru...

22.06.2020 0.4 Mb
výzva

Komplexné opatrenia lesov pred...

11.06.2020 1.45 Mb
oznam

Oznámenie o začatí správneho...

06.03.2020 1.01 Mb
verejná vyhláška

Zverejnenie o zámere predaja...

20.02.2020 0.03 Mb
oznam

Operačný program kvalita...

28.01.2020 0.07 Mb
plagát

Rozhodnutie predĺžení platnosti...

20.01.2020 1.82 Mb
rozhodnutie

Oznámenie stavby...

17.01.2020 3.54 Mb
verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného...

30.12.2019 2.69 Mb
verejná vyhláška

Výročná správa MČ...

12.11.2019 2.65 Mb
správa

Oznámenie o začatí stavebného...

07.11.2019 2.58 Mb
verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného...

04.11.2019 2.32 Mb
verejná vyhláška

Verejná vyhláška - HDPE rúry...

23.10.2019 2.45 Mb
verejná vyhláška

Verejná vyhláška -...

17.07.2019 1.8 Mb
verejná vyhláška

Verejná vyhláška -...

25.06.2019 2 Mb
verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného...

23.05.2019 2.17 Mb
oznam

Výstavba optickej siete v MČ...

19.03.2019 0.18 Mb
oznam

Oznámenie o začatí územného...

08.03.2019 2.15 Mb
oznam

Územný plán mesta Košice -...

18.02.2019 1.2 Mb
stanovisko

Opatrovateľská služba

18.12.2018 0.6 Mb
oznam

Rozhodnutie o povolení...

16.11.2018 0.44 Mb
rozhodnutie

Rozhodnutie o predĺžení...

14.08.2018 0.13 Mb
rozhodnutie

Oznámenie o začatí konania o...

02.07.2018 3.67 Mb
verejná vyhláška

Záverečné stanovisko z...

21.05.2018 14.76 Mb
stanovisko

Rozhodnutie "INS_Klaster...

14.05.2018 8.6 Mb
verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení...

14.05.2018 10.08 Mb
verejná vyhláška

Oznámenie o začatí ÚK verejnou...

10.05.2018 2.46 Mb
verejná vyhláška