Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Komisie pri MZ

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Monika Lacková – predseda
Bc. Matej Brada – člen
Mgr. Marianna Čonková – člen
Bc. Maroš Varga – člen
Ing. Marek Výrostko– člen

Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských aktivít

Ing. Marek Výrostko  – predseda
Bc. Matej Brada – člen
Mgr. Marianna Čonková – člen
Monika Lacková – člen
Bc. Maroš Varga  – člen

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie

Bc. Matej Brada – predseda
Mgr. Marianna Čonková – člen
Monika Lacková  – člen
Bc. Maroš Varga – člen
Ing. Marek Výrostko - člen

Komisia pre kultúru a vzdelávanie 

Mgr. Marianna Čonková – predseda
Bc. Matej Brada – člen
Monika Lacková – člen
Bc. Maroš Varga – člen
Ing. Marek Výrostko - člen

Komisia pre šport a voľnočasové aktivity

Bc. Maroš Varga – predseda
Bc. Matej Brada – člen
Mgr. Marianna Čonková – člen
Monika Lacková – člen
Ing. Marek Výrostko – člen

Komisia pre verejný poriadok a prešetrovanie sťažností

Ing. Marek Výrostko - predseda
Bc. Matej Brada - člen
Mgr. Marianna Čonková - člen
Monika Lacková - člen
Bc. Maroš Varga -člen