Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Košice – Poľov, 040 15 Košice

Mestská časť Košice – Poľov (ďalej len „MČ Košice – Poľov“) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tel. kontakt: +421 55 684 51 06, +421 55 684 50 15

Fakturačné údaje:

IČO: 00 69 10 62

DIČ:  20 20 92 83 16

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 052 456 10 01 / 5600

Štatutárny zástupca: Roland Lacko, starosta mestskej časti

Dokumenty na stiahnutie

Podlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na stavebné práce „Asfaltový kryt parkoviska pri cintoríne“.

Dokumenty na stiahnutie