Aktuality

Uvoľnenie z funkcie zástupcu starostu

Uvolnenie z funkcie zástupcu starostu

Na základe žiadosti Mgr. Lucie Gurbáľovej zo dňa 12.04.2019, starosta mestskej časti Košice-Poľov Ing. Ladislav Brada dňom 30.04.2019 uvoľnil z funkcie zástupcu starostu   Mgr. Luciu Gurbáľovú a k 01.05.2019 menuje za zástupcu starostu mestskej časti Košice-Poľov Rolanda Lacka.

V Košiciach-Poľove

dňa: 30.04.2019

Ing. Ladislav Brada

starosta MČ Košice - Poľov

Zoznam aktualít