Aktuality

Upozornenie - Opatrenia pre koronavírus

Mestská časť Košice – Poľov kvôli šíreniu koronavírusu a v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou a na základe nariadení a odporúčaní RÚVZ a mesta Košice prijíma tieto opatrenia:

  • Od pondelka 16.3.2020 nebude úrad MČ prístupný pre verejnosť, prosíme, v prípade  rôznych otázok a požiadaviek, kontaktujte pracovníčku úradu elektronicky (mailom) alebo telefonicky.

Tel.: +421 55 684 51 06, +421 55 684 50 15

Fax.: +421 55 684 51 06

E-mail: sekretariat@mcpolov.sk

  • Priamo na úrade bude k dispozícii pracovníčka, ktorá bude zabezpečovať operatívne úlohy a elektronicky a telefonicky komunikovať s občanmi, každý pracovný deň  v čase od 8.00 do 13.00 hod.

  • Kontakt s občanmi bude obmedzený len na vybavovanie pohrebu, do miestnosti môže vstúpiť len jedna osoba, ktorá vybavuje pohreb.

  • V prípade pohrebných obradov odporúčame účasť v Dome nádeje len pre najbližších príbuzných zosnulého/zosnulej.

Naďalej máme zatvorenú MŠ a ZŠ, mimo prevádzky je i školská jedáleň, takže nebude realizovaný ani rozvoz stravy. Rovnako tak je zatvorený kostol v našej mestskej časti, nebudú sa konať omše ani pobožnosti.

Zároveň upozorňujeme, že od soboty 14. marca prechádza Dopravný podnik mesta Košice na víkendový režim, to znamená, že aj počas pracovných dní budú spoje premávať tak ako počas voľných dní!

V platnosti sú aj ďalšie vyhlásenia vlády, hlavného hygienika či mesta Košice, ktoré sa priebežne aktualizujú, prosíme sledujte ich a riaďte sa nimi. (nájdete ich na stránke www.vlada.gov.sk, www.uvzsr.sk, www.kosice.sk )

Správajme sa zodpovedne, nezhromažďujme sa vo veľkých skupinách a dodržiavajme hygienické zásady.

Vyššie uvedené platí do odvolania!

Veríme, že spoločne situáciu zvládneme a čoskoro sa život v našej mestskej časti, v našom meste, na Slovensku, i vo svete, vráti do svojich pôvodných koľají.

Roland Lacko

Zástupca starostu

Poslanci:

Lucia Gurbáľová

Monika Lacková

Marek Výrostko

Marek Karafa

Zoznam aktualít