Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 1 a 2. februára 2021

Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-POĽOV v úseku: celé ulice Kameničná, Dolina okrem č.d. 2, ul. Poľovská od č.d. 2 po č.d. 58 párne, od č.d. 1 po č.d. 43 nepárne, č.d. 2A, 2B, 55, ul. Sklepárska č.d. 8, 10, 12, 21, 23, 25, 31, 442/14, ul. Kovaľská od č.d. 2C po č.d. 28 párne, od č.d. 7 po č.d. 79 nepárne, ul. Sadovnícka č.d. 1, 1A, 2, 4:1. február 2021 od 08:00 h do 16:30 h

2. február 2021 od 08:00 h do 16:30 h

Zoznam aktualít