Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny 29.01.2021

Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-POĽOV v úseku: celé ulice Ku Gardu, Sadovnícka, ul. Dolina od č.d. 1 po č.d. 65 nepárne, od č.d. 2 po č.d. 20 párne, ul. Sklepárska od č.d. 8 po č.d. 14 párne, od č.d. 21 po č.d. 29 nepárne, ul. Kovaľská od č.d. 63 po č.d. 79 nepárne, od č.d. 12 po č.d. 28 párne okrem č.d. 12B, 12C, 26, ul. Poľovská od č.d. 8 po č.d. 58 párne, od č.d. 35 po č.d. 43 nepárne, obecný úrad:29. január 2021 od 08:00 h do 16:00 h

Zoznam aktualít