Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriky 16.02.2021

Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-POĽOV v úseku: ul. Kovaľská od č.d. 4/B po č.d. 30 párne, od č.d. 29 po č.d. 79 nepárne, č.d. 217, 236/10, okrem č.d. 12/A, ul. Dolina č.d. 8, 8/A, od č.d. 5 po č.d. 47 nepárne okrem č.d. 43, ul. Kameničná č.d. 4, 6, 7, 8, 9, 13, 281/1:16. február 2021 od 08:00 h do 16:30 h

Zoznam aktualít