Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriky 23.02.2021

Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-POĽOV v úseku: ul. Kovaľská od č.d. 12 po č.d. 30 párne, od č.d. 65 po č.d. 79 nepárne, ul. Poľovská od č.d. 2 po č.d. 6 párne, od č.d. 1 po č.d. 33 nepárne, č.d. 430, ul. Dolina od č.d. 8 po č.d. 20 párne, od č.d. 5 po č.d. 65 nepárne:23. február 2021 od 08:00 h do 16:30 h

Zoznam aktualít