Poriadok a čistota rok 2020

Systém celoročného upratovania je rovnaký ako v roku v minulom roku. Je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní veľkokapacitných kontajnerov na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch. V mestskej časti bude umiestnený určený počet veľkokapacitných kontajnerov. V priebehu roka budú kontajnery v mestskej časti rozmiestnené a stiahnuté spolu 10krát Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti  celý týždeň. Miesto stanovišťa kontajnerov je na parkovisku pri potravinách, Poľov.

Počet veľkokapacitných kontajnerov v MČ: 1 ks

Deň dodania a stiahnutia veľkokapacitných kontajnerov: piatok

Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov (od-do):

1.)   6.3. – 13.3.          6.)  7.8. –  14.8.

2.) 17.4. – 24.4.          7.)  4.9. –  11.9.

3.) 15.5. – 22.5.          8.)  2.10. – 9.10.

4.)  12.6. – 19.6.         9.)  30.10. – 6.11.

5.)  10.7. – 17.7.         10.) 27.11. – 4.12.