Miestne zastupiteľstvo

Roland Lacko - starosta
Ing. Marek Výrostko - zástupca
Mgr. Lucia Gurbáľová
Marek Karafa
Monika Lacková
Ing. Ivan Forrai