Miestne zastupiteľstvo

Roland Lacko - zástupca starostu
Marek Karafa
Mgr. Lucia Gurbáľová
Monika Lacková
Ing. Marek Výrostko