Miestne zastupiteľstvo

Ing.Marek Výrostko-zástupca starostu
Mgr. Lucia Gurbáľová
Marek Karafa
Monika Lacková
Ing. Ivan Forrai