Užitočné
informácie

Stránkové hodiny:

PO 08:00-12:00 13:00-15:30
UT nestránkový deň
ST 08:00-12:00 13:00-17:00
ŠT nestránkový deň
PI 08:00-13:00

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2018 PB-1 Účet pre príjem a čerpanie dotácií Prima Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
01/07/2018 Sanácia kaplnky STAVA IP - REAL, spol. s.r.o.
14773.58 €
2018 Dielo Krížová cesta Umelecké remeslá Chovan Ján
5000.00 €
2018 Produkt Profit - Zľava vo výške 9% innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
3/2018 dotácia MČ Košice - Poľov
1500.00 €
1/2018 dotácia MČ Košice - Poľov
500.00 €
2/2018 dotácia MČ Košice - Poľov
350.00 €
4/2018 dotácia MČ Košice - Poľov
250.00 €
25/5/2018 Poskytnutie daru vo forme služieb a produktov vo výške 500 € Kosit a.s.
0.00 €
2018-ZO4951 úprava postupu práv a povinností pri určení zodpovednej osoby a zabezpečenie podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov EuroTRADING s.r.o.
0.00 €
18/5/2018 Vykonanie diela - Betónové oplotenie PROFIL INVEST TWO s.r.o.
11909.56 €
15000003 prenajať a zabezpečovať údržbu a správu PS integrál SoftComProg
0.00 €
03/2018 Odborná spôsobilosť na úseku CO Ing. Vincent Haluška
500.00 €
2018 Obstaranie činnosti súvisiace s prípravou a zabezpečovaním modernizácie verejného osvetlenia AE group, s.r.o.
3090.00 €
Z20185091_Z Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
0.00 €
18/41/010/39 Aplikácia o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
1/2017 Príprava a riadenie projektu k Výzve OPKZP - P04-SC431-2017-19 AE group, s.r.o.
0.00 €
4/2017 dotácia MČ Košice - Poľov
350.00 €
2017 Montáž oplotenia a brány cintorína PROFIL INVEST FOUR s.r.o.
16511.20 €
2017 Predĺženie vodovodu na Kameničnej ulici Polák Jozef
1.00 €
01112016 prenájom čelného nakladača a prívesu TRUCK CENTRUM KOŠICE s.r.o.
40.00 €
2017429 dodávka vody a prenájom zariadenia AQUA PRO, s.r.o.
0.00 €
2/2017 - NFP Energetický audit pre obnovu budovy a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie TERA green s.r.o.
22500.00 €
3/2017 dotácia MČ Košice - Poľov
350.00 €
2/2017 dotácia MČ Košice - Poľov
400.00 €
1/2017 - NFP Odmena za komplexnú konzultačno - poradenskú službu k výzve na predkladanie nenávratného finančného príspevku , na zameranie na zníženie energetickej náročnosti verejných budov AE group, s.r.o.
0.00 €
1/2017 poskytnutie dotácie MČ Košice - Poľov
1300.00 €
03/004/17 poskytnutie úveru Prima Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
03/006/06 dodatok č.5 - úver Prima Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
03/004/17-U úverový účet Prima Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
01112016 prenájom zariadení TRUCK CENTRUM KOŠICE s.r.o.
60.00 €
2017 verejné osvetlenie MČ Košice - Poľov
0.00 €
2017 Poskytnutie právnej pomoci Mgr. Peter Kavulič
0.00 €
2016 prenájom plochy MČ Košice - Poľov
15300.00 €
1049065661 poistenie zodpovednostiza škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Komunálna poisťovňa a.s.
38.40 €
4439004324 všeobecná zodpovednosť pri výkone samosprávnych činností Komunálna poisťovňa a.s.
173.74 €
6509001200 poistenie stroja Komunálna poisťovňa a.s.
74.96 €
4419009176 poistenie majetku Komunálna poisťovňa a.s.
0.00 €
01112016 nájom prídavných zriadení TRUCK CENTRUM KOŠICE s.r.o.
0.00 €
2016 program biznis innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
2016 program biznis Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
2016 obstarávanie dohodnutých činností v oblasti poistenia Univerzal maklérsky dom a.s.
0.00 €
16/41/010/17 aplikácia a pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
1010951 finančný lízing PB Finančné služby
26352.89 €
2016 Predĺženie vodovodu - Kameničná ulica Polák Jozef
1.00 €
01/10/2016 prenájom pozemku MČ Košice - Poľov
166.25 €
1023529700 akcia program služby Slovak Telekom a.s.
19.99 €
R_85/2016 aplikačné programové vybavenie IVES Ives Košice
229.04 €
00691062-01 spravodaj cloudová aplikácia 2-morrow, s.r.o.
30.00 €
2016 finančná dotácia MČ Košice - Poľov
350.00 €
3/2016 dotácia MČ Košice - Poľov
300.00 €
2016 kupa telefonu Slovak Telekom a.s.
1.00 €
2016 služby Slovak Telekom a.s.
0.00 €
2016 dotácia Levoča MČ Košice - Poľov
250.00 €
2016 dotácia MČ Košice - Poľov
1500.00 €
2016 audit účtovnej závierky Košice Audit, s.r.o.
3960.00 €
1/2016 predaj pozemku MČ Košice - Poľov
0.00 €
1/2016 predaj pozemku MČ Košice - Poľov
1960.00 €
5/2015 práce bezpečnostného technika Ing. Branislav Rybička
250.00 €
Dodatok č.2 k naj zmluve 2012 prenájom parcely MČ Košice - Poľov
76.66 €
02/2016 dodávka vody z verejného vodovodu Birental, s.r.o.
0.00 €
1/2016 Zimná údržba ASTOM 4PS s.r.o., Ing. Pavol Majerčák
0.00 €
15000003 zabezpečenie údržby a správy počítačovej siete SoftComProg
50.00 €
2015 zabezpečenie verejného poriadku Auxiliari Police Slovakia, občianske združenie
0.00 €
4/2015 audit Košice Audit, s.r.o.
0.00 €
1/2015 prenájom verejného osvetlenia MČ Košice - Poľov
0.00 €
664/147/2015/IÚ predĺženie vodovodu - ul. Sklepárska VVS a.s.
0.00 €
0174/0200/2015 sponzorský príspevok - dar Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
3/2015 Oprava podhľadu - Dom smútku Marek Beluščák
0.00 €
3/2015 dotácia Levoča MČ Košice - Poľov
0.00 €
Dod č. 3 k 03/006/06 poplatky Dexia banka Slovensko a.s.
0.00 €
03/2011 štúdia Ing.arch.Viktor Malinovský
3840.00 €
K111060A okná Hesta, s.r.o.
1650.00 €
02/2011 nájom pozemku Bučina východ, s.r.o.
0.00 €
078/2011 predaj pozemku Jolana Dragunová
0.00 €
082/2011 predaj pozemku Margita Gajdošová
0.00 €
574/13/2011 správa rozvodov VVS a.s.
0.00 €
--- pokládka dlažby Unibau SK, s.r.o.
0.00 €
2/2011 ovocná štúdia Ing. Viktor Malinovský
0.00 €
004/2011 inžinierska činnosť Emprostav, s.r.o.
8820.00 €
1/2012 prenájom pozemkov Betform s.r.o.
412.30 €
4/2011 prenájom pozemkov Ondrej Danč
180.00 €
--- Poľovské poviedky Literárna spoločnosť Pravé orechové
3270.00 €
tans1200074 truska U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
19/x/2011 poradenské služby Euro Konzult Slovakia n.o.
664.00 €
ZEXHN- 20120601 softver EXCO- HN, s.r.o.
990.00 €
---- nájom pozemku D a T solutions, s.r.o.
0.00 €
ZOP/2012/313- BZ pripojenie do distribučnej siete Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
NZ/60/2012/RZV nájom SPP - distribúcia
221.60 €
--- geodetické práce Geocreativ, spol.s.r.o.
4560.00 €
03/2013 projekt Solar - projektová kancelária
9700.00 €
02/2013 projekt Solar - projektová kancelária
9600.00 €
04/2013 projekt Solar - projektová kancelária
0.00 €
----- zimná údržba Jozef Kuruc - SHR
0.00 €
-- nájom pozemkov M.I.Transport s.r.o.
2265.50 €
--- prenájom pozemkov Bitrade s.r.o.
2403.50 €
2013 web Ing. Tomáš Čižmárik
0.00 €
2013 oprava a modernizácia El. Za servis, Jaroslav Ficeri
0.00 €
1/2013 MČ KE - Šaca MČ KE - Šaca
0.00 €
2013 audit HGA audit, spol. s.r.o.
0.00 €
3/2005 reklamné panely BMN s.r.o.
0.00 €
2013 oprava krytu miestnej komunikácie - Ku gardu E.T.K. s.r.o.
0.00 €
2013 výstavba MK kameničná E.T.K. s.r.o.
0.00 €
2013 obnova povrchu vozovky - Sklepárska E.T.K. s.r.o.
0.00 €
84/2013 predaj pozemku Albrecht Bartolomej
0.00 €
80/2013 predaj pozemku Nemec Ladislav
0.00 €
75/2013 predaj pozemku Pištej Eduard
0.00 €
81/2014 predaj pozemku Karafa Michal
0.00 €
89/2013 predaj pozemku Mrázová Mária
0.00 €
90/2013 predaj pozemku Krištof Imrich
0.00 €
86/2013 predaj pozemku Ing. Stanislav Šofranek
0.00 €
83/2013 predaj pozemku Biroš Jozef
0.00 €
88/2013 predaj pozemku Výrostko Marek
0.00 €
2013 predaj pozemku Výrostko Ondrej
0.00 €
2013 kanalizácia Poľov VVS a.s.
100000.00 €
2015 predĺženie nájmu stĺpov VO Hunter, spol. s.r.o.
0.00 €
1500173 truska U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
2014 kúpa blok A Doming spol. s.r.o.
0.00 €
2014 prenájom pozemku Doming spol. s.r.o.
0.00 €
2014 prenájom pozemku Doming spol. s.r.o.
0.00 €
1/2014 nájom pozemku Olajoš Michal
0.00 €
10032864/2014 stravenky VAŠA Slovensko , s.r.o.
0.00 €
2014 vypracovanie projektovej dokumentácie Ing. arch. Richard Sokol
0.00 €
2014 stavba bytov 2x16 b.j. Doming spol. s.r.o.
0.00 €
2014 socha Lukács János
0.00 €
1/2014 overovacia štúdia Ing. Viktor Malinovský
0.00 €
01/2014 architektonická štúdia Ing. Viktor Malinovský
0.00 €
1400086 umelé kamenivo U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
2014 zabezpečenie VO IK Tender Service , s.r.o.
0.00 €
2014 úprava verejnej zelene S.O.S. Building, s.r.o.
0.00 €
2014 prekrytie rigola a chodník pre peších RJ stavebniny s.r.o.
0.00 €
2014 prenájom pozemkov M.I.Transport s.r.o.
0.00 €
2014 prenájom pozemkov Bitrade s.r.o.
0.00 €
2014 prenájom pozemkov Verda s.r.o.
0.00 €
91/2014 predaj pozemku Nemec Ladislav
0.00 €
2014 predaj pozemku Tresa Peter
0.00 €
2014 plynofikácia nájomné byty Konštrukta s.r.o.
0.00 €
2015 zimná údržba Maroš Kuruc
0.00 €
2015 noviny Poľovčan Beki Design, s.r.o.
0.00 €
2015 verejné obstaranie Stark Consulting, s.r.o.
0.00 €
2015 mulčovanie Maroš Kuruc
0.00 €
2015 vytvorenie web stránky Webexmedia, s.r.o.
0.00 €
2015 prenájom stĺpov verejného osvetlenia Bagrovia s.r.o.
0.00 €
2015 umele kamenivo U.S.Steel Košice, s.r.o.
5.00 €