Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
0.00 €
zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity pre odberné miesto Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
zhotovenie stavby " Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s KD v mestskej časti KE- Poľov Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: UNIRES - Bau s.r.o.
0.00 €
Zhotovenie stavby - zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s KD v mestskej časti Košice-Poľov Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: UNIRES - Bau s.r.o.
0.00 €
Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v MČ KE - Poľov Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
poskytovanie stravovania Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Reštaurácia U námorníka
0.00 €
prenájom pozemku Odb.: Lukčová Timea
Dod.: MČ Košice - Poľov
332.50 €
Zmena rozpočtu Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: UNIRES - Bau s.r.o.
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Janitorová Margita
Dod.: MČ Košice - Poľov
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Janitorová Margita
Dod.: MČ Košice - Poľov
11465.28 €
Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v MČ KE - Poľov Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
Doplňujúce stavebné práce Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: UNIRES - Bau s.r.o.
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Bradová Alena
Dod.: MČ Košice - Poľov
1009.00 €
služba Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Kosit a.s.
0.00 €
Pomoc v hmotnej núdzi Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v MČ KE - Poľov Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
prevod vlastníckeho práva automobilu Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
0.00 €
vedenie účtovníctva Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Adriána Hudáková - UVS
0.00 €
zhotovenie diela t.j. webovú stránku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Webex.digital s.r.o.
0.00 €
Úprava vzájomných práv a povinností pri spracovaní osobných údajov Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Webex.digital s.r.o.
0.00 €
Stavebné práce a dodávka materiálov na stavbe Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov II Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: UNIRES - Bau s.r.o.
620412.74 €
služby Civilnej ochrany Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Ing. Vincent Haluška
0.00 €
povinné zmluvné poistenie motorového vozidla Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
133.08 €
havarijné poistenie motorového vozidla Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
810.68 €
financovanie motorového vozidla Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
20992.50 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
15.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
pozemky zverené do správy Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Magistrát mesta Košice
0.00 €
Rekonštrukcia zázemia telocvične Košice - Poľov, futbalový areál Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: UNIRES - Bau s.r.o.
73607.51 €
Biznis linka M Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
nákup telefónu k pevnej linke Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Slovak Telekom a.s.
9.90 €
Balík služieb - Biznis linka M Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
zabezpečenie stavebného dozoru pri realizácii stavby Zníženie energetickéj náročnosti obecného úradu Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: STAVOTECH s.r.o.
13000.00 €
prenájom pozemku Odb.: Bibián Molnár
Dod.: MČ Košice - Poľov
332.50 €
dôveryhodná služba vydávania certifikátov Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
audit účtovnej závierky Mestskej časti Košice-Poľov Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Košice Audit, s.r.o.
4320.00 €
predaj pozemku Odb.: Virostková Mária
Dod.: MČ Košice - Poľov
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Virostková Mária
Dod.: MČ Košice - Poľov
2496.64 €
dotácia Odb.: AKTOVKA občianske združenie
Dod.: MČ Košice - Poľov
0.00 €
dotácia Odb.: OZ Spevácko - hudobný súbor Poľov - občianske združenie
Dod.: MČ Košice - Poľov
0.00 €
dotácia Odb.: Rodičovské združenie pri materskej škole
Dod.: MČ Košice - Poľov
0.00 €
dotácia Odb.: Združenie kultúrnych s športových oddielov Poľov
Dod.: MČ Košice - Poľov
0.00 €
predmet zverenia na základe odpredaja Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Magistrát mesta Košice
0.00 €
Zabezpečenie extérneho manažmentu k projektu VO Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: STARK Consulting, s.r.o.
0.00 €
zrušenie mandátnej zmluvy o zabezpečení externého manažmentu Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: AE group, s.r.o.
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Vargovčík Štefan
Dod.: MČ Košice - Poľov
1221.76 €
predaj pozemku Odb.: Šamová Nikola
Dod.: MČ Košice - Poľov
1832.64 €
vykonávanie aktivačnej činnosti Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Poskytovanie právnej pomoci v dovolávacom konaní Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Consilior Iuris s.r.o.
1500.00 €
služby výpočtovej techniky Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: SoftComProg
0.00 €
Poskytnutie nenavratného finančného príspevku - zníženie energetickej náročnosti úradu Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
701505.81 €
Pracovné činnosti na úseku CO Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Ing. Vincent Haluška
600.00 €
predaj pozemku Odb.: Jaroslav Tomáš
Dod.: MČ Košice - Poľov
1.00 €
Odmena a platobné podmienky Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: AE group, s.r.o.
0.00 €
Účet pre príjem a čerpanie dotácií Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Sanácia kaplnky Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: STAVA IP - REAL, spol. s.r.o.
14773.58 €
Dielo Krížová cesta Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Umelecké remeslá Chovan Ján
5000.00 €
Produkt Profit - Zľava vo výške 9% Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
dotácia Odb.: Združenie kultúrnych s športových oddielov Poľov
Dod.: MČ Košice - Poľov
1500.00 €
dotácia Odb.: AKTOVKA občianske združenie
Dod.: MČ Košice - Poľov
500.00 €
dotácia Odb.: Rodičovské združenie pri materskej škole
Dod.: MČ Košice - Poľov
350.00 €
dotácia Odb.: OZ Spevácko - hudobný súbor Poľov - občianske združenie
Dod.: MČ Košice - Poľov
250.00 €
Poskytnutie daru vo forme služieb a produktov vo výške 500 € Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Kosit a.s.
0.00 €
úprava postupu práv a povinností pri určení zodpovednej osoby a zabezpečenie podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
0.00 €
Vykonanie diela - Betónové oplotenie Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: PROFIL INVEST TWO s.r.o.
11909.56 €
prenajať a zabezpečovať údržbu a správu PS integrál Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: SoftComProg
0.00 €
Odborná spôsobilosť na úseku CO Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Ing. Vincent Haluška
500.00 €
Obstaranie činnosti súvisiace s prípravou a zabezpečovaním modernizácie verejného osvetlenia Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: AE group, s.r.o.
3090.00 €
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
0.00 €
Aplikácia o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Príprava a riadenie projektu k Výzve OPKZP - P04-SC431-2017-19 Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: AE group, s.r.o.
0.00 €
dotácia Odb.: Občianske združenie Aktovka
Dod.: MČ Košice - Poľov
350.00 €
Montáž oplotenia a brány cintorína Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: PROFIL INVEST FOUR s.r.o.
16511.20 €
Predĺženie vodovodu na Kameničnej ulici Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Polák Jozef
1.00 €
prenájom čelného nakladača a prívesu Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: TRUCK CENTRUM KOŠICE s.r.o.
40.00 €
dodávka vody a prenájom zariadenia Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
0.00 €
Energetický audit pre obnovu budovy a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: TERA green s.r.o.
22500.00 €
dotácia Odb.: Rodičovské združenie pri materskej škole
Dod.: MČ Košice - Poľov
350.00 €
dotácia Odb.: OZ Spevácko - hudobný súbor Poľov - občianske združenie
Dod.: MČ Košice - Poľov
400.00 €
Odmena za komplexnú konzultačno - poradenskú službu k výzve na predkladanie nenávratného finančného príspevku , na zameranie na zníženie energetickej náročnosti verejných budov Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: AE group, s.r.o.
0.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Združenie kultúrnych s športových oddielov Poľov
Dod.: MČ Košice - Poľov
1300.00 €
poskytnutie úveru Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
dodatok č.5 - úver Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
úverový účet Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
prenájom zariadení Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: TRUCK CENTRUM KOŠICE s.r.o.
60.00 €
verejné osvetlenie Odb.: Hunter spol. s.r.o.
Dod.: MČ Košice - Poľov
0.00 €
Poskytnutie právnej pomoci Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Mgr. Peter Kavulič
0.00 €
prenájom plochy Odb.: Rabaka reklamné panely, s.r.o.
Dod.: MČ Košice - Poľov
15300.00 €
poistenie zodpovednostiza škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
38.40 €
všeobecná zodpovednosť pri výkone samosprávnych činností Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
173.74 €
poistenie stroja Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
74.96 €
poistenie majetku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
0.00 €
nájom prídavných zriadení Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: TRUCK CENTRUM KOŠICE s.r.o.
0.00 €
program biznis Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
program biznis Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
obstarávanie dohodnutých činností v oblasti poistenia Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Univerzal maklérsky dom a.s.
0.00 €
aplikácia a pomoci v hmotnej núdzi Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
finančný lízing Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: PB Finančné služby
26352.89 €
Predĺženie vodovodu - Kameničná ulica Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Polák Jozef
1.00 €
prenájom pozemku Odb.: Lukčová Timea
Dod.: MČ Košice - Poľov
166.25 €
akcia program služby Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
aplikačné programové vybavenie IVES Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Ives Košice
229.04 €
spravodaj cloudová aplikácia Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: 2-morrow, s.r.o.
30.00 €
finančná dotácia Odb.: Rodičovské združenie pri materskej škole
Dod.: MČ Košice - Poľov
350.00 €
dotácia Odb.: Občianske združenie Aktovka
Dod.: MČ Košice - Poľov
300.00 €
kupa telefonu Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Slovak Telekom a.s.
1.00 €
služby Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
dotácia Levoča Odb.: Gurbáľ Marcel
Dod.: MČ Košice - Poľov
250.00 €
dotácia Odb.: Združenie kultúrnych s športových oddielov Poľov
Dod.: MČ Košice - Poľov
1500.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Košice Audit, s.r.o.
3960.00 €
predaj pozemku Odb.: Pastorek Jozef
Dod.: MČ Košice - Poľov
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Pastorek Jozef
Dod.: MČ Košice - Poľov
1960.00 €
práce bezpečnostného technika Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Ing. Branislav Rybička
250.00 €
prenájom parcely Odb.: Bitrade s.r.o.
Dod.: MČ Košice - Poľov
76.66 €
dodávka vody z verejného vodovodu Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Birental, s.r.o.
0.00 €
Zimná údržba Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: ASTOM 4PS s.r.o., Ing. Pavol Majerčák
0.00 €
zabezpečenie údržby a správy počítačovej siete Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: SoftComProg
50.00 €
zabezpečenie verejného poriadku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Auxiliari Police Slovakia, občianske združenie
0.00 €
audit Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Košice Audit, s.r.o.
0.00 €
prenájom verejného osvetlenia Odb.: Bagrovia s.r.o.
Dod.: MČ Košice - Poľov
0.00 €
predĺženie vodovodu - ul. Sklepárska Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
sponzorský príspevok - dar Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Oprava podhľadu - Dom smútku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Marek Beluščák
0.00 €
dotácia Levoča Odb.: Gurbáľ Marcel
Dod.: MČ Košice - Poľov
0.00 €
poplatky Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Dexia banka Slovensko a.s.
0.00 €
štúdia Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Ing.arch.Viktor Malinovský
3840.00 €
okná Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Hesta, s.r.o.
1650.00 €
nájom pozemku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Bučina východ, s.r.o.
0.00 €
predaj pozemku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Jolana Dragunová
0.00 €
predaj pozemku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Margita Gajdošová
0.00 €
správa rozvodov Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
pokládka dlažby Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Unibau SK, s.r.o.
0.00 €
ovocná štúdia Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Ing. Viktor Malinovský
0.00 €
inžinierska činnosť Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Emprostav, s.r.o.
8820.00 €
prenájom pozemkov Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Betform s.r.o.
412.30 €
prenájom pozemkov Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Ondrej Danč
180.00 €
Poľovské poviedky Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Literárna spoločnosť Pravé orechové
3270.00 €
truska Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
poradenské služby Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Euro Konzult Slovakia n.o.
664.00 €
softver Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: EXCO- HN, s.r.o.
990.00 €
nájom pozemku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: D a T solutions, s.r.o.
0.00 €
pripojenie do distribučnej siete Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
nájom Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: SPP - distribúcia
221.60 €
geodetické práce Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Geocreativ, spol.s.r.o.
4560.00 €
projekt Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Solar - projektová kancelária
9700.00 €
projekt Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Solar - projektová kancelária
9600.00 €
projekt Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Solar - projektová kancelária
0.00 €
zimná údržba Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Jozef Kuruc - SHR
0.00 €
nájom pozemkov Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: M.I.Transport s.r.o.
2265.50 €
prenájom pozemkov Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Bitrade s.r.o.
2403.50 €
web Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Ing. Tomáš Čižmárik
0.00 €
oprava a modernizácia Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: El. Za servis, Jaroslav Ficeri
0.00 €
MČ KE - Šaca Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: MČ KE - Šaca
0.00 €
audit Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: HGA audit, spol. s.r.o.
0.00 €
reklamné panely Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: BMN s.r.o.
0.00 €
oprava krytu miestnej komunikácie - Ku gardu Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: E.T.K. s.r.o.
0.00 €
výstavba MK kameničná Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: E.T.K. s.r.o.
0.00 €
obnova povrchu vozovky - Sklepárska Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: E.T.K. s.r.o.
0.00 €
predaj pozemku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Albrecht Bartolomej
0.00 €
predaj pozemku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Nemec Ladislav
0.00 €
predaj pozemku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Pištej Eduard
0.00 €
predaj pozemku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Karafa Michal
0.00 €
predaj pozemku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Mrázová Mária
0.00 €
predaj pozemku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Krištof Imrich
0.00 €
predaj pozemku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Ing. Stanislav Šofranek
0.00 €
predaj pozemku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Biroš Jozef
0.00 €
predaj pozemku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Výrostko Marek
0.00 €
predaj pozemku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Výrostko Ondrej
0.00 €
kanalizácia Poľov Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: VVS a.s.
100000.00 €
predĺženie nájmu stĺpov VO Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Hunter, spol. s.r.o.
0.00 €
truska Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
kúpa blok A Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Doming spol. s.r.o.
0.00 €
prenájom pozemku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Doming spol. s.r.o.
0.00 €
prenájom pozemku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Doming spol. s.r.o.
0.00 €
nájom pozemku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Olajoš Michal
0.00 €
stravenky Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: VAŠA Slovensko , s.r.o.
0.00 €
vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Ing. arch. Richard Sokol
0.00 €
stavba bytov 2x16 b.j. Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Doming spol. s.r.o.
0.00 €
socha Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Lukács János
0.00 €
overovacia štúdia Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Ing. Viktor Malinovský
0.00 €
architektonická štúdia Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Ing. Viktor Malinovský
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
zabezpečenie VO Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: IK Tender Service , s.r.o.
0.00 €
úprava verejnej zelene Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: S.O.S. Building, s.r.o.
0.00 €
prekrytie rigola a chodník pre peších Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: RJ stavebniny s.r.o.
0.00 €
prenájom pozemkov Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: M.I.Transport s.r.o.
0.00 €
prenájom pozemkov Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Bitrade s.r.o.
0.00 €
prenájom pozemkov Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Verda s.r.o.
0.00 €
predaj pozemku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Nemec Ladislav
0.00 €
predaj pozemku Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Tresa Peter
0.00 €
plynofikácia nájomné byty Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Konštrukta s.r.o.
0.00 €
zimná údržba Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Maroš Kuruc
0.00 €
noviny Poľovčan Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Beki Design, s.r.o.
0.00 €
verejné obstaranie Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Stark Consulting, s.r.o.
0.00 €
mulčovanie Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Maroš Kuruc
0.00 €
vytvorenie web stránky Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Webexmedia, s.r.o.
0.00 €
prenájom stĺpov verejného osvetlenia Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: Bagrovia s.r.o.
0.00 €
umele kamenivo Odb.: MČ Košice - Poľov
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
5.00 €