Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dotácia na stravu pre dôchodcov

 04.07.2022

Posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku  
na stravovanie dôchodcov od 01.07.2022 - oznámenie
       Mestské zastupiteľstvo Košice dňa 17.06.2022 schválilo uznesením č. 1054 s účinnosťou od 01.07.2022 príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 2,00 € na jeden obed pre:
1. dôchodcu, ktorého dôchodok je jeho jediným zdrojom príjmu a nepresiahne výšku 500,00 € mesačne,
2. dôchodcu, ktorého súbeh dôchodku a príjmu nepresiahne výšku 500,00 € mesačne,
3. dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti, u ktorých podiel súčtu výšky dôchodkov vrátane výšky iných príjmov a počtu dôchodcov nepresiahne priemernú sumu 500,00 € mesačne na jedného dôchodcu.
Dôchodcovia , ktorí  majú nárok na príspevok a majú záujem o poberanie stravy , musia doniesť aktuálny výmer o dôchodku na miestny úrad v Poľove.

Zoznam aktualít:

1 2 >