Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Šport bez bariér

 15.05.2019

Mesto  Košice

Mestská časť Košice – Juh

RADA SENIOROV mesta Košice, n.o.

Spojená škola, Alejová 6, Košice

organizujú,

pod záštitou primátora mesta Košice,

                    Športovo kultúrne podujatie:

      Šport bez bariér, pre klientov domovov sociálnych služieb a členov Klubov, Denných centier a Občianskych združení  seniorov

                                      10. jún 2019 Košice                                              

                          VŠEOBECNÉ   USTANOVENIA

Usporiadateľ:   Mesto Košice,  Mestská časť Košice – Juh,  RADA SENIOROV        mesta KOŠICE, n.o. , Spojená škola Alejová 6, Košice

Miesto :               T- Systems, Športovo zábavný areál, Alejová 2, Košice

Dátum súťaže:             10. jún 2019 (pondelok)

Uzávierka prihlášok: 31. máj 2019.  Prihlásiť sa môžete u p. Cehľárovej na        tel.čísle: 0911 127 114

Prezentácia:                 8.30 T- Systems, Športovo zábavný areál, Alejová 2, Košice

Otvárací ceremoniál:  9.00 hod.  na multifunkčnom ihrisku 28 x 13 m

Začiatok súťaží :         9.30 hod.

Ukončenie súťaží:       cca 11.30 hod.

Hlavný rozhodca :      Mgr. Róbert Luby 

Ocenenia: účastníci podujatia prevezmú Účastnícke listy a športové medaily

                                                                                                                                                        Cieľ akcie: Podporiť a umožniť športovú aktivitu seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov   v rôznych športových disciplínach.

Podmienky súťaže: Súťaže sa zúčastnia  klienti Domovov dôchodcov a sociálnych      služieb a seniori, členovia Klubov seniorov, Denných centier a Občianskych združení (OZ) so zdravotným znevýhodnením.

Podmienky účasti: výber účastníkov  vykonávajú jednotlivé Domovy sociálnych služieb, Kluby seniorov a Denných centier a OZ s prihliadnutím na ich zdravotný stav. Podujatie je určené výlučne pre účastníkov so zdravotným znevýhodnením.

Občerstvenie a pitný režim zabezpečí usporiadateľ.

Súťaže : Šípky

               Hod na plechovky

               Stolný tenis

               Hod kriketovou loptičkou (granátom) na cieľ

               Petangue

               Kop futbalovou loptou na bránku

Súťažiaci si prinesú športovú obuv a oblečenie.

Informácie: JUDr. Ján Caban   tel. 0918223059, email: jan.caban1@gmail.com  

Spracovali: Viliam Rác, Ján Caban

Košice 21.1.2019